Praktyki studenckie

Organizacja praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Grójcu:

 1. Praktyki studenckie organizowane w Sądzie Rejonowym w Grójcu są nieodpłatne.
 2. O przyjęcie na praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym w Grójcu mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich.
 3. Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk w Sądzie Rejonowym w Grójcu proszeni są o składanie (przesyłanie) wypełnionego formularza aplikacyjnego (wg załączonego wzoru - do pobrania), co najmniej na dwa tygodnie przed terminem praktyki na adres:

Sąd Rejonowy w Grójcu

Oddział Administracyjny,

ul. Sportowa 14

05-600 Grójec.

 1. Przyjęcie studenta na praktykę wymaga podpisania przez Prezesa Sądu Rejonowego  w Grójcu umowy (porozumienia) z uczelnią kierującą.
  • porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki studenckiej.
 2. Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (w przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez szkołę nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie).
 3. Student po rozpoczęciu praktyki studenckiej:
  • składa oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  • ochrony informacji niejawnych,
  • odbywa szkolenie bhp,
  • odbywa szkolenie ppoż.

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie