Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz. U . z 1975r. Nr 18, poz. 99/
 

Sąd Rejonowy w Grójcu rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy cywilne, rodzinne, sprawy karne i wykroczeniowe, księgi wieczyste z terenu gmin: Grójec, Tarczyn, Białobrzegin/Pilicą, Wyśmierzyce, Radzanów Goszczyn, Błotnica, Promna, Stromiec, Warka, Chynów, Pniewy, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto/n.Pilicą, Jasieniec.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna