Informacja o dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Grójcu w 2017 roku

Informacja o dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Grójcu w 2017 roku

 

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 27 lutego 2017 roku nr Adm.-021-6/17, że:


dzień 2 maja 2017r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Grójcu, z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 maja 2017r. (sobota) w godzinach 08.00 - 16.00

dzień 16 czerwca 2017r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Grójcu, z obowiązkiem odpracowania w dniu 10 czerwca 2017r. (sobota) w godzinach 08.00 - 16.00

dzień 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Grójcu, z obowiązkiem odpracowania w dniu 26 sierpnia 2017r. (sobota) w godzinach 08.00 - 16.00

 

Za dzień 11 listopada 2017 roku (sobota) święto przypadające w dniu wolnym od pracy ustalono 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

 

Rejestr zmian dla: Informacja o dniach wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Grójcu w 2017 roku