Rejestry i ewidencje

Krajowy Rejestr Sądowy 
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/
- obszar właściwości  Sądu Okręgowego w Radomiu 
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

00 – 454  Warszawa 
ul. Czerniakowska 100
tel.(0 22) 440 – 05 – 60


Krajowy Rejestr Karny
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 26-600 Radom
tel. 0 prefiks 48 36 80 323
fax. 368 03 03


Rejestr Zastawów 
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/  
– obszar właściwości sądów rejonowych należących do okręgu radomskiego 
Sąd Rejonowy w Lublinie
20 - 607 Lublin
ul. Konrada Wallenroda 4d

Rejestr zmian dla: Rejestry i ewidencje