Konta bankowe

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Grójcu

Wpłat na konta bankowe Sądu Rejonowego w Grójcu można dokonać przelewem bankowym na wskazane niżej numery kont lub w formie gotówkowej w Filii nr 1 Banku Spółdzielczego im. Stefczyka, mieszczącej się w Grójcu, ul Sportowa 4, który prowadzi zastępczą obsługę kasową dla Sądu Rejonowego.

 

UWAGA!

Dokonując wpłat należy podać imię i nazwisko / nazwę wpłacającego, sygnaturę akt, nr karty dłużnika oraz tytuł wpłaty.

 

Numery rachunków bankowych:

______________________________________________________________

KONTO DOCHODOWE

(opłaty w sprawach cywilnych, rodzinnych, koszty i grzywny sądowe, opłaty w sprawach dotyczących Ksiąg Wieczystych, zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych).

(UWAGA!! Konto nie dotyczy opłat do Rejestru Spadkowego) 

NBP O/O Warszawa

82 1010 1010 0112 2422 3100 0000 

______________________________________________________________

FPP o PP

Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK

88 1130 1017 0000 0582 9020 0005

______________________________________________________________

RACHUNEK SUM NA ZLECENIE

Opłaty do Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.
BGK

57 1130 1062 0000 0582 9020 0004

______________________________________________________________

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, rękojmie, ceny nabycia wylicytowanych nieruchomości, depozyty w sprawach cywilnych i karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, sumy złożone do depozytu sądowego, (bez opłat sądowych).

 

BGK

Konto sum depozytowych PLN:

45 1130 1017 0021 1000 0690 0004

Konto sum depozytowych w USD:

18 1130 1017 0021 1000 0690 0005

Konto sum depozytowych w EURO:

02 1130 1017 0021 1000 0690 0002

Konto sum depozytowych w CHF:

29 1130 1017 0021 1000 0690 0001

Konto sum depozytowych w GBP:

72 1130 1017 0021 1000 0690 0003

______________________________________________________________

ZWROTY ZALICZEK KOMORNICZYCH Z ROKU BIEŻĄCEGO

NBP O/O Warszawa

35 1010 1010 0112 2422 3000 0000

______________________________________________________________

E-OPŁATY

Opłat sądowych można dokonać w formie e-znaków, które można nabyć:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
  • w Filii nr 1 Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Grójcu, ul. Sportowa 4.

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.


 

SĄD REJONOWY W GRÓJCU INFORMUJE,

 że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy

 NIE DOKONUJE SIĘ ZWROTU ZAKUPIONYCH  I NIEWYKORZYSTANYCH E-ZNAKÓW ORAZ ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANE E-ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ


Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d