II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:
 
Urszula Kisiel
pokój nr 38
tel.  (0 48) 664 – 83 – 30
fax (0 48) 664 – 83 – 31
dni dyżurowe:wtorek, środa, piątek:  godz. 8:00 – 16:00
 
 
Sekretariat I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Anna Wysocka
pokój nr 13, tel (048)664 83 34
 
 
Kuratorzy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:
 
   
Katarzyna Kopycka           
pokój nr 35, tel. (0 48) 664 – 83 – 80
dni dyżurowe:poniedziałek, środa: godz. 8:00 – 16:00
 
 
Mariola Pyczak                  
pokój nr 37, tel. (0 48) 664 – 83 – 32
dni dyżurowe:  środa, piątek: godz. 8:00 – 16:00
 
 
Norbert Krzyżanowski       
pokój nr 37, tel. (0 48) 664 – 83 – 32
dni dyżurowe: poniedziałek, czwartek: godz. 8:00 – 16:00
 
Magdalena Krysiak   
pokój nr 35, tel. (0 48) 664 – 83 – 29
dni dyżurowe: wtorek, czwartek: godz. 8:00 – 16:00
 
Monika Słoniewska
pokój nr 36, tel. (0 48 ) 664- 83- 29
dni dyżurowe: wtorek, czwartek: godz 8:00 - 16:00

Rejestr zmian dla: II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich