Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 (Dz.U. Nr 130, poz. 1450), Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008r organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.


Uprzejmie informujemy, że:

   1. wnoszenie pism procesowych w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w postępowaniu karnym i cywilnym, możliwe będzie po zmianie przepisów polegających na umożliwieniu korzystania z takiej formy składania pism,


   2. wnoszenie skarg i wniosków w trybie kpa opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, możliwe będzie po pełnym uruchomieniu przez MSWiA portalu ePUAP.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza