Aneks z dnia 9 października 2020 r. do zarządzenia nr Adm. – 021-30/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

Aneks z dnia 9 października 2020 r.

do zarządzenia  nr Adm. – 021-30/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie 

budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

          

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 10 zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Wyłącza się do odwołania możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach, w tym w posiedzeniach poświęconych publikacji orzeczeń.”

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r.

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego                                                                                               Upoważniona do wykonywania obowiązków

 Tadeusz Rączkowski                                                                                                              Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

 Renata Jankowska 

                                                                      

 

 

Rejestr zmian dla: Aneks z dnia 9 października 2020 r. do zarządzenia nr Adm. – 021-30/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
b/d