A A A

Sąd Rejonowy w Grójcu

                  IUS EST ARS BONI ET AEQUI
PRAWO JEST SZTUKĄ STOSOWANIA DOBRA I SŁUSZNOŚCI

 

Serdecznie witamy w Serwisie Internetowym Sądu Rejonowego w Grójcu.
 
 

          Niniejsza strona została utworzona i jest prowadzona w celu zapewnienia Państwu informacji o funkcjonowaniu Sądu oraz ułatwienia w załatwieniu spraw sądowych. Dokładamy wszelkiej staranności, aby informacje zawarte na stronie był rzetelne i aktualne. Akty prawne zawarte na stronie mogą nie odpowiadać oficjalnym tekstom.  

Za autentyczne uznawane są jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Grójcu

ul. Sportowa 14

05-600 Grójec

tel. (048) 664 – 83 – 00

fax. (048) 664 - 84 - 01

e-mail: sr@grojec.sr.gov.pl

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze

E-Sąd

Broszura o postępowaniu upominawczym

Poradniki dla stron postępowania

 

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Sportowa 14 05-600 Grójec

tel. (048) 664 - 83 - 01

e-mail: poi@grojec.sr.gov.pl

 

Pliki Do Pobrania: 

Regulamin Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Grójcu

Regulamin Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Grójcu

 


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZMEOCY W RODZINNIE "NIEBIESKA LINIA"

801 12 00 02

 


Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wiadomości e-mail z załączonym złośliwym oprogramowaniem !!!


 

 

 

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Grójcu

 

Rachunek dochodów budżetowych:  NBP O/O Warszawa 82 1010 1010 0112 2422 3100 0000
- opłaty i koszty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych
 
Rachunek sum na zlecenie: BGK III O/Warszawa 57 1130 1062 0000 0582 9020 0004
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy
 
Rachunek sum depozytowych: BGK III O/Warszawa

-depozyty składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenie tj. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2015 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego w Grójcu Banku Gospodarstwa Krajowego:
 
Konto sum depozytowych PLN :

45 1130 1017 0021 1000 0690 0004

 
Konto sum depozytowych w USD:

18 1130 1017 0021 1000 0690 0005

 
Konto sum depozytowych w EURO :

02 1130 1017 0021 1000 0690 0002

 
Konto sum depozytowych w CHF :

29 1130 1017 0021 1000 0690 0001

 
Konto sum depozytowych w GBP :
72 1130 1017 0021 1000 0690 0003
 
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
88 1130 1017 0000 0582 9020 0005
 
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:
-Imię i nazwisko,
-Nazwa Sądu i Wydziału
-Dokładną sygnaturę sprawy
 
 
NIP Sądu: 797-12-98-023

Godziny pracy

 

Godziny urzędowania Sądu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Dyżury sekretariatów Sądu: w poniedziałek od 16:00 do 18:00

Godziny urzędowania Biura Podawczego Sądu

i Biura Obsługi Interesanta poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Godziny urzędowania Kasy Sądu poniedziałek – piątek od 8:15 do 14:00

Godziny urzędowania Biura Podawczego

Ksiąg Wieczystych: poniedziałek – piątek od 9:00 do 15:00

 

Najczęściej poszukiwane informacje

> więcej

Strony jednostek nadrzędnych

> więcej

Mapka dojazdu

> więcej

 

 

Ostatnia aktualizacja : 2016-05-31 15:24:49
Osoba aktualizująca : Maciej Gorycki

Sąd Rejonowy w Grójcu
05-600 Grójec
ul. Sportowa 14