A A A

Sąd Rejonowy w Grójcu

                  IUS EST ARS BONI ET AEQUI
PRAWO JEST SZTUKĄ STOSOWANIA DOBRA I SŁUSZNOŚCI

 

Serdecznie witamy w Serwisie Internetowym Sądu Rejonowego w Grójcu.
 
 

          Niniejsza strona została utworzona i jest prowadzona w celu zapewnienia Państwu informacji o funkcjonowaniu Sądu oraz ułatwienia w załatwieniu spraw sądowych. Dokładamy wszelkiej staranności, aby informacje zawarte na stronie był rzetelne i aktualne. Akty prawne zawarte na stronie mogą nie odpowiadać oficjalnym tekstom.  

Za autentyczne uznawane są jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Grójcu

ul. Sportowa 14

05-600 Grójec

tel. (048) 664 – 83 – 00

fax. (048) 664 - 84 - 01

e-mail: sr@grojec.sr.gov.pl

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze

E-Sąd

Broszura o postępowaniu upominawczym

Poradniki dla stron postępowania

 

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Sportowa 14 05-600 Grójec

tel. (048) 664 - 83 - 01

e-mail: poi@grojec.sr.gov.pl

 

Pliki Do Pobrania: 

Regulamin Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Grójcu

 

 

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Grójcu

 

Rachunek dochodów budżetowych:  NBP O/O Warszawa 82 1010 1010 0112 2422 3100 0000
- opłaty i koszty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych
 
Rachunek sum na zlecenie: BGK III O/Warszawa 57 1130 1062 0000 0582 9020 0004
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy
 
Rachunek sum depozytowych: BGK III O/Warszawa 06 1130 1062 0000 0582 9090 0001
-depozyty składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenie tj. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego
 
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
88 1130 1017 0000 0582 9020 0005
 
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:
-Imię i nazwisko,
-Nazwa Sądu i Wydziału
-Dokładną sygnaturę sprawy
 
 
NIP Sądu: 797-12-98-023

Godziny pracy

 

Godziny urzędowania Sądu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Dyżury sekretariatów Sądu: w poniedziałek od 16:00 do 18:00

Godziny urzędowania Biura Podawczego Sądu

i Biura Obsługi Interesanta poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Godziny urzędowania Kasy Sądu poniedziałek – piątek od 8:15 do 14:00

Godziny urzędowania Biura Podawczego

Ksiąg Wieczystych: poniedziałek – piątek od 9:00 do 15:00

 

Najczęściej poszukiwane informacje

> więcej

Strony jednostek nadrzędnych

> więcej

Mapka dojazdu

> więcej

 

 

Ostatnia aktualizacja : 2014-11-07 14:09:46
Osoba aktualizująca : Andrzej Sroka

Sąd Rejonowy w Grójcu
05-600 Grójec
ul. Sportowa 14